November 29, 2022

6 thoughts on “Cách tạo khung trang bìa trong Word

  1. Sao kích chuộc phải y như hướng dẫn mà nó cũng ko thấy hiển thị ra mục " drawing" để chọn vậy a Huy? Em dùng word 2010, Nó chỉ toàn hiện ra custom..toolbar với ribbon thôi à, chứ ko hiện ra loạt các lựa chon kia để chọn công cụ "drawing". Như vậy là thế nào a?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *