February 8, 2023

4 thoughts on “Cách tạo ghi chú, footnote trong word

  1. bạn cho hỏi nếu trong cái footnote của mình chú thích của nó dài quá mà mình lại muốn nó ở trang 1 mà nó lại nhảy sang cả trang 2 thì làm ntn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *