May 24, 2022

31 thoughts on “Cách sử dụng một số lệnh trong MINECRAFT PE

  1. Mình có thể teleport đến chổ người khác mà tại vì bạn đang ở trong map của bạn mà chưa có ai vào chơi chung thôi

  2. Cho mình hỏi ngu tí nhe mấy lệnh nào bấm ở đâu vậy , rồi chỉ cho mình mấy lệnh luôn đi cảm ơn các bạn /thank you!😘🥰😍🤩/

  3. Anh thử lấy Lúc khối điều khiển trong Minecraft được không Nếu anh làm được em cảm ơn em like và đăng ký

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *