January 29, 2022

8 thoughts on “Cách sử dụng điều khiển tivi sony

  1. Sao tv đã tắt rút điện ra ròi( khi tắt đã hạ âm lượng)..mà khi bắt lên âm lượng lên tới 99 luôn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *