March 27, 2023

43 thoughts on “Cách làm thẻo câu cá,đơn giản dễ làm

  1. Tóm lưỡi chưa đẹp ,thân lưỡi câu và sợi cước phải thẳng ,bạn thử luồn sợi cước qua lỗ khoen của lưỡi câu trước rồi bạn cột theo cách của bạn thì sẽ đẹp hơn !!!chúc b th công

  2. Thắm thẻo và tóm lưỡi như bác.chỉ tóm khi sài thẻo lớn câu cá sông nên không quan trọng từng nút thắt kỹ thuật…mình câu đài cước sài 1.0 như cọng tóc lên cá vài kg vẫn không nổ…vì nút thắt và cách tóm thẻo khác vs bác hoàn toàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *