February 7, 2023

26 thoughts on “Cách làm thẻo câu cá sông đơn giản cột đá

  1. Sợ tốn chì thì chơi kiểu tiết kiệm.mua 10k ximăng mua phanh kẽm.thêm mớ các …..làm nhơ cục chì 50 .tha hồ sài bao vướng bo chì luôn.

  2. câu thẻo này trê ăn đa số, thẻo đá này góp ý cá trên 2 3kg vẫn ăn b thường nha, kéo vẫn ok chán, mà chủ yếu thẻo đôi thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *