February 4, 2023

26 thoughts on “Cách làm mồi câu cá tra hồ dịch vụ hiệu quả, nhạy bén !

  1. Thôi lại mẹ.
    Xàm quá. A e khỏi mua khỏi tốn tiền.
    Tôi là dân chuyên nghiệp câu hồ dịch vụ.
    Mòi tôi ngon gấp 10lan có khi vẫn lóc.Kênh mòi nhãn nhe a e

  2. Xàm, mồi linh tinh. Cá tra cứt nó còn ăn chứ mồi. Câu cá mồi chỉ 40% thôi, còn địa điểm câu, còn thời gian và thời tiết, cách thả mồi…

  3. Ngoài đó làm gì có cá tra mà có kinh nghiệm làm mồi. Bài đó câu cá trôi thì được.

  4. có bán mồi câu cá tra sông ở trà vinh cá tra rất nhiều mà câu cá kg ăn xin hỏi có bán mồi câu cá tra sông kg bạn và giá bao nhiêu vậy bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *