December 1, 2022

3 thoughts on “Cách làm cho Quạt điều hoà mini k chảy nước xuống dưới đáy

  1. Cần giúp mình với ah, mình vừa mua cái giống như video nhưng bị chảy nước, làm theo video cũng chảy ah, cảm ơn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *