May 31, 2023

17 thoughts on “Cách kiểm tra cuộn dây quạt điện

  1. Mình mới đem ra tiệm cho họ thay cuộn dây. Mang về xài thấy quạt chạy rất yếu bằng 1/2 lúc đầu và chạy rất nóng. A cho hỏi nguyên nhân tại sao

  2. Đã là người hướng dẫn thì phải nói to lên bỏ hết tạp âm khác,và có một cái bảng vẽ mạch ra và cầm quen chỉ cách mạch điện chạy trong mạch sau đó chỉ vào các đầu nối và cho đồng hồ đo luôn mới dễ hiểu.

  3. Em mua cuộn dây mới về thay. Thấy quạt quay chậm hơn lúc đầu, Số 3 bằng số 1 trước khi thay. Bác giải thích giùm em với! Em cảm ơn!

  4. Bác cho hỏi ở 1:13 mình đảo dây xám và dây đỏ cho nhau thì sẽ như nào ạ? (nghĩa là dây đỏ cắm vào nguồn) – Thanks

  5. Anh cho hỏi cuộn của quạt treo tường Asia là cuộn 46 hay 44, cách nào để xác định cuộn 46 và 44?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *