May 16, 2022

9 thoughts on “Cách Ghi Âm Trên Máy Tính Không Cần Phần Mềm

  1. bạn ơi cho mình hỏi tại sao khi mình ghi âm được rồi nhưng khi mở ra thì ko phát ra tiếng vậy

  2. yes mình đã hỏi google cái vụ "ghi âm thì nó chỉ ghi âm ở bên ngoài" là cách thu âm phần mềm máy tính và đã thành công!

  3. bạn ơi sao mình ghi âm thì nó chỉ ghi âm ở bên ngoài thôi còn âm ở máy tính thì không vậy bạn, giúp mình với 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *