June 2, 2023

Cách đổi vị trí các cột trong ExcelĐổi vị trí các cột trong Excel là thao tác đơn giản mà bạn không cần phải sử dụng đến hàm, hoặc các toán tử đặc biệt. Đôi khi xử lý lại bảng dữ liệu Excel, người dùng cũng cần phải sắp xếp lại thứ tự các cột, để đúng với mục đích của mình cũng như yêu cầu của bảng dữ liệu.

Để hoán đổi vị trí các cột trong Excel, chúng ta có thể sử dụng 2 cách đó là thao tác Cut & Copy quen thuộc, hay thao tác Drag & Drop. Nhìn chung về cơ bản 2 thao tác này đều cho phép bạn thay đổi lại vị trí các cột trong Excel, nhưng Drag & Drop lại có khả năng thực hiện với nhiều cột hơn.

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *