January 25, 2022

9 thoughts on “Cách Đấu Mạch Điện Đèn Tuýp Huỳnh Quang Chấn Lưu Điện Tử

  1. Anh cho em hỏi nồi cơm điện cho gạo vào ma không sôi duoc nhưng vẫn caṇ nuớc co phải là do so nhiệt bị yếu phai không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *