June 2, 2023

10 thoughts on “Cách đánh số trang tự động trong Word 2010

  1. ad ơi cho em hỏi, em đã làm như vậy nhưng các số trang của em không tự động, vậy có cách gì o ạ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *