March 26, 2023

5 thoughts on “Cách đánh số trang, bỏ đánh số trang trong Word

  1. em muốn in 1 trang dữ liệu ra nhiều bản thì có thể đánh số tự động được không? và cách làm như thế nào vậy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *