January 16, 2022

3 thoughts on “Cách chữa cho mèo bị nôn đi ỉa hiệu quả

  1. Mình có em Mèo con được 4 tháng nặng 1k5 bị nôn ,bỏ ăn 2ngày mình dem ra thú y chích tối lại chết tiêu con mèo,chích bị quá liều hay sao mà con mèo về nhà thân nhiệt bị lạnh,chết luôn.Mình biết đến video này của bạn muộn quá.Biết vậy mình cho nó uống miếng nước cơm có ti muối như bạn chỉ để cầm sức.Nó yếu dần rồi đi luôn.Huhuhu…..!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *