September 28, 2021

49 thoughts on “Cách chơi bài Yugioh cơ bản – Phần 1: Giới thiệu về các lá bài

  1. Ai nói jum mình trong 1 bộ bài 40 lá chỉ lấy giới hạng 10 bài ma pháp (bẫy và phép) phải ko hay lấy sao chỉ đủ 40 lá thui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *