February 1, 2023

One thought on “Cách chèn bảng tính Excel vào trong Word (How to insert Worksheet Excel into Word 2007)

  1. xin hỏi là khi bảng exel dài quá 1 trang a4 mà muốn nó hiện tiếp ở trang sau thì phải làm ntn ạ?
    tại ko thể thu nhỏ để mà thấy hết đc, thế thì nhỏ quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *