February 7, 2023

15 thoughts on “Cách chế loa siêu ấm đựng nước bluetooth

  1. Hello xin chào tất cả bác bạn
    Rảnh rỗi chế loa bluetooth từ ấm nước sách mang đi dạo nghe nhạc 🙂

  2. Chế cho anh nông dân vừa làm đồng vừa nghe nhạc vừa chứa đựng được nước uống mới hay chứ nhỉ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *