March 26, 2023

48 thoughts on “Các loại cước câu cá chất lượng

  1. Gửi cho mình một cuộn cước varivas loại 2.5 nhé.Đỗ văn Túc.Đc.xóm cầu sơn_xã trung thành-tx phổ yên_thái nguyên.

  2. anh oi cước varivas 2.5 tải 13kg có hơi mềm không a, em cần loại hơi mềm tí để làm thẻo chùm nho câu mè vinh ? trả lời em nha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *