May 20, 2022

5 thoughts on “Các cách trị chai chân, mụn cóc, mắt cá chân, ké chân phổ biến

  1. Ko bao h khỏi đừng ai nghe bôi thuốc sez khỏi mình đã từng dùng hêta rồi. Nên đến bv mổ là tốt nhất và đỡ tốn kém tỷ lệ khỏi cao hơn nhiều.

  2. em bị nhiều năm rồi nhưng ko trị khỏi..mà càng ngày càng bu ra và dau lắm ko bjk có thuốc nào boi hết ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *