January 15, 2021

36 thoughts on “Cá Piranha Sông Bé – Câu cá ngày nước rút ✅

  1. Đi câu bạn nên đem theo 1 cây kiềm mỏ nhọn để dể gỡ cá..gỡ bằng tay thấy nguy hiểm quá

  2. Chào a chào mọi người e mới làm clip câu cá trắm khủng mọi nguòi rảnh ghé xem thử ạ hay thì cho e 1 like vs ạ

  3. Góp ý nha anh
    Cẩn thận đứng ngay bờ đất vì đất sông bé đất phùn dễ sạt lỡ lần sau thiết nghĩ a nên mặc áo phao cho an toàn nước cũng lớn nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *