October 4, 2022

Cá Koi sông Tô Lịch chết do bị phá hoại?VTC Now | Chủ tịch HĐQT JVE Nguyễn Tuấn Anh xác nhận việc cá Koi trên sông Tô Lịch chết ngửa bụng và cho rằng: “Bảo vệ tại khu vực thả cá Koi không để ý liên tục nên có khả năng đàn cá Koi bị đối tượng xấu phá hoại”

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

11 thoughts on “Cá Koi sông Tô Lịch chết do bị phá hoại?

  1. Việc sử lý nước của nhật chỉ sạch 1 khúc sông rất nhỏ thôi. Để cải thiện dòng sông là không thể.

  2. Đã có sông nào ô nhiễm + xả thải tương tự như sông Tô Lịch được làm sạch bằng vi sinh mà thành công chưa vậy?

  3. Có bọn nào đó cố tình ngăn cản dự án này của Nhật . Để dành dự án làm sạch sông tô lịch .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *