August 19, 2022

One thought on “Cá Koi chết tại sông Tô Lịch nghi bị đầu độc?

  1. CS chỉ làm cho vui, ko trò gì lam ra hồn, nước sông sẽ ô nhiễm, đâu vào đấy. Thấy dẹp vỉa hè lam cho vui đến giờ cũng vậy thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *