October 19, 2021

25 thoughts on “Cá Chèng / Câu Cá Sông La Ngà

  1. Dóng đối diên bên kia là gian điền tân phú đi đường be 129 vo niếu đúng thì chổ này cá trôi với chép tầm 2 3 ký nhều

  2. nhóm a câu ngâm khúc bên giang điền chỗ bãi cát ấy. toàn gặp chèn lá thôi. lâu lâu có con lăng đuôi đỏ. chứ con cá tầm thì có lẽ nhóm a k hên.

  3. xem a đi câu mê quá, cuối tuan e đi đám cươi bạn ở gần cầu treo Thanh Sơn 107, a gioiw thieu giúp diem câu gần đó duoc ko ? câu chạch và lăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *