BVNDTP- Vũ điệu Salsa gắn kết và lan tỏa phong trào "Khỏe để lao động sáng tạo".Trên thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ, châu Phi tới châu Á, châu Úc… trên phim ảnh hay tiểu thuyết, người ta nhắc tới Salsa như một thứ mốt thời thượng…

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://sylvaniachristian.com/category/lam-dep/

Leave a Reply