June 2, 2023

9 thoughts on “BV đa khoa Hóc Môn: Bác sĩ thờ ơ, b/ỏ mặc bệnh nhân vì chưa đóng viện phí?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *