June 21, 2021

BSC i Invest Giới thiệu danh mục Chiến tranh thương mạiChiến tranh thương mại là sự kiện có ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, trong đó kinh tế Việt Nam cũng chịu
những tác động đan xen. Trong bối cảnh đó, BSC đánh giá cơ hội đầu tư sẽ mở ra đối với một số ngành và doanh
nghiệp nhất định. Các ngành như bất động sản khu công nghiệp, dệt may, thủy sản, cảng biển,… là các ngành được
dự báo sẽ hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ sự kiện này.
• BSC i-Invest xây dựng danh mục đầu tư theo sự kiện “Chiến tranh thương mại” gồm các cổ phiếu cơ bản, có tiềm
năng tăng trưởng tốt và được đánh giá có khả năng hưởng lợi từ căng thẳng thương mại thế giới.

• Đặc điểm của Danh mục:
– Kỳ vọng thể hiện tốt hơn so với thị trường chung trong bối cảnh căng thẳng thương mại thế giới
– Các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, có tiềm năng dài hạn
– Danh mục có tính đa dạng hóa hợp lý
• Chiến lược đầu tư: đầu tư ngắn-trung hạn dựa trên tin tức vĩ mô về tình hình chiến tranh thương
mại

• Lợi ích từ hệ thống BSC i-Invest:
– Hệ thống hỗ trợ đầu tư theo danh mục hiệu quả
– Xây dựng kế hoạch đầu tư và quản trị tài sản toàn diện
– Hỗ trợ nhà đầu tư với công cụ bộ lọc cổ phiếu
– Giúp nhà đầu tư hạn chế ảnh hưởng của cảm xúc đến quyết định đầu tư

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *