October 2, 2022

3 thoughts on “BOT giao thông ở Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong tay ‘phe nhóm lợi ích’

  1. Phe Nhóm Lợi Ích…(thật ra là bọn thảo khấu thời xa xưa) bây giờ đổi tên thôi nên mới có trạm thâu tiền Mãi lộ(BOT)QUÊ HƯƠNG ta chỉ có một con đường về thôi nhưng nhà nước(Đảng CS cai trị)không cho người Dân một con Đường không có nạp tiền mãi lộ…thật đáng kinh ngạc khi nhìn trên bản đồ VN đâu cũng là hàng cùng ngõ hẻm…nếu không chi tiền mãi lộ thì đố ai thoát thân mà về thăm quê hương…??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *