January 27, 2023

17 thoughts on “Bóng chuyền Đại Học TDTT Bắc Ninh: Khóa 48 vs 49

  1. mấy cha trường TDTT Bắc Ninh này cao to nhỉ anh Hưng, mỗi tội em thấy hơi nặng nề lên đòn công ko đc thanh thoat cho lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *