January 16, 2021

16 thoughts on “Bò đẹp mà khó quá các bạn ơi!

  1. Cau sao hả anh tại em dóng xe dàn thấp lắm sợ ko làm cầu dược em dóng thấp bo tự bước lên xe luôn ko có thả bưng xuống như anh ak

  2. Cho em cảm ơn anh trước ha em có 1con nọc rồi mà nó khú ngta ko chuan lắm oday phải do mật như bò anh vậy do

  3. Uk chí lớn cũng muốn làm ăn lớn em mới đi dặt ngta dóng xe rồi h di tìm mua dầu may cay nữa là xong rồi anh ơi mừng quá ước mơ gần dược

  4. Uk em cũng muốn lắm chứ tại chưa du diều kien anh ơi muốn dược như anh di phối bo giống lại có bo giống dẹp như anh vậy ak mà cũng chỉ là ước mơ thôi ko biết khi nào thành hiện thực nữa

  5. Uk Em biết rồi gặp mấy con bò khó mà nhát nữa vãi thật mà anh còn có xe làm dược như em là thua luôn Em nhảy tự nhiên gặp Con này là bỏ luôn ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *