February 7, 2023

20 thoughts on “BỘ BA CHÀY CÁ, BẮTCÁ DƯỚI SÔNG MÙA LŨ VỀ RẤT HẤP DẪN.

  1. Nice videos as always. Great fishermen🐟🎣 I hope fishermen always catch a lot of fish.🐋🐠🙏🏻 Thanks for sharing.👍🌻☀️🌷❤️💕

  2. Đi chày cá, bắt cá dưới sông mùa lũ quả là trải nghiệm vô cùng thú vị, video của bạn lúc nào cũng hay. 20:15 tối nay nhớ ghé mình chơi nhé !

  3. Chài cá dưới sông hay quá ! Cái này không phải ai cũng quăng được đâu mình thử rồi ! Nó làm một nùi luôn ! Thủ tục ok rồi bạn nhé ! Lát sang mình chơi !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *