March 26, 2023

Benny Truong Trực Tiếp-Sông Núi Nước Nam Vua-Dân Nam ở-12-Giờ Khuya Việt Nam 09/11/2019 Số 528*******
*******Xin Vui lòng bấm nút Đăng Ký (SUBSCRIBE) và bấm vào biểu tượng Chuông kế bên để được cập nhật và nhận thông báo video mới nhất
*******#HelloHueSaiGonHaNoi #Entertainment #TinTuc #ThoiSu. Chân Thành Cám Ơn !

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

4 thoughts on “Benny Truong Trực Tiếp-Sông Núi Nước Nam Vua-Dân Nam ở-12-Giờ Khuya Việt Nam 09/11/2019 Số 528

  1. *******https://www.youtube.com/channel/UC0vj5fBr2A2dhsZyw91A_Rw?view_as=subscriber
    *******Xin Vui lòng bấm nút Đăng Ký (SUBSCRIBE) và bấm vào biểu tượng Chuông kế bên để được cập nhật và nhận thông báo video mới nhất
    *******#HelloHueSaiGonHaNoi #Entertainment #TinTuc #ThoiSu. Chân Thành Cám Ơn!

  2. Dit con me May thang chot Phan Dong khung ong troi cho cai mieng May Danh len roi do cai mieng l chui cua May May ve dao thang cha May len de chui

  3. Ông bà nói rồi sướng trước thì khổ sau, củng như tụi ngụy phản động 3/// củng vậy nó không có niềm tin.! nghèo ý tưởng và thụ động, làm thì ít đi ăn xin thì nhiều đến khi bị mỷ nó rút oxi là ngáp ngáp xong tắc con mẹ nó thở..! phải đi xin tị nạn sống lưu vong xứ người.!, trời đày tụi 3/// Ở xứ người mà củng không biết điều không chiệu tu tâm tích đức, nhửng tên lưu vong cực đoan này nó luôn tìm cách xuyên tạc tình hình trong nước, xúi giục lừu gạt một số người dân ít hiểu biết đi biểu tình và làm việc sấu để gây hoang mang cho người dân và nhiều trò hề khác ở xứ người làm chính người mỷ và người dân họ chê cười khinh bỉ..!, Ở Việt Nam làm gì có người dân việt nam nào không được tự do, quá tự do luôn! chỉ có nhửng kẻ tội phạm và tụi ngụy 3/// phá hoại đật nước Việt Nam mới không cho tự do ở Việt Nam. tụi lưu vong cực đoan nó không có tâm nó bảo thủ và chỉ muốn một việt nam chia rẽ và mất đoàn kết như nó.

    Nhìn lại lịch sữ thì vnch ( hay còn gọi là ngụy,là một hệ thống tay sai của mỷ ở sài gòn ) là một tập đoàn Xôi Thịt không được dân ủng hộ, bởi vậy nhờ có sự ủng hộ và đoàn kết từ người dân hai miền Nam + Bắc đã giải phóng được cái chế độ mỷ ngụy! Dẹp cái chuyện chống Cộng dỗm và ảo tưởng viển vông đi mấy chế! tìm việc có ích cho xả hội mà làm, Việt Nam yêu chuộm hòa bình, người dân việt nam trong nước có ý thức tinh thần đoàn kết không ai nghe mấy cái trò phá hoại vừa lố vừa cũ kỹ và tầm bậy cũa mấy chế đâu! nếu có thì củng chỉ là các chế và một số người ít hiểu biết trong cộng đồng lưu vong của nhà các chế mả thôi, thời 5.0 rồi đừng ngồi đó mà cào phím và nói nhảm nhữa! việt nam ngày nay đã khác! dân đã giầu, nước đủ mạnh…! bị đuổi khổi đất nước Việt Nam nên cay cú dùng nhiều chiêu trò đàn bà như này thì sao khá được..?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *