August 13, 2022

8 thoughts on “Bên Bến Sông Buồn – Album Dân Ca Quê Hương Nghe Là Thương Là Nhớ – LK Nhạc Sến Miền Tây 2019

  1. Nhạc thì rất hay ! Nhưng MẤY CÁI THẰNG TRẤN LÒN QUẢNG CÁO RẺ TIỀN !!!! Địch mẹ nó lâu lâu gào lên như CHÓ VÀ KHỈ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *