February 1, 2023

Bay cùng cánh lạc | Tập 7: Thánh GióngThánh Gióng là một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đã trở nên thân quen với mỗi chúng ta. Trong tập này, Hồng Lạc sẽ đưa các bạn nhỏ quay về thời Hùng Vương thứ 6 xem lại câu chuyện Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân xâm lược.

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *