March 5, 2021

Bất chấp bất ổn thương mại, thị trường trái phiếu Đông Á tăng trưởng đều đặnThứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Bất chấp bất ổn thương mại, thị trường trái phiếu Đông Á tăng trưởng đều đặn | Large Water
TGVN. Theo Báo cáo mới nhất của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) công bố, bất chấp bất ổn thương mại còn dai dẳng và suy giảm kinh tế toàn cầu, thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam và một số nước trong khu vực Đông Á vẫn tăng trưởng đều đặn.
#Large_Water

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *