January 27, 2023

39 thoughts on “Bản Tin Troll Bóng Đá 25/12: Gà chọi bất ngờ trở thành biểu tượng của Tottenham Hotspur

  1. Máy bay éo gì mà đi 5 ngày từ Áo sang Anh mà éo tới khả năng tạt té đâu đó phê pha rồi 🤣🤣🤣🤣

  2. Đúng là vơi mu, chuyên hài có cả trong sân lẫn ngoài sân. Một đội bóng tuyêt vời, xiếc khỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *