June 8, 2023

Bản tin thị trường giá vàng ngày 29 tháng 8 năm 2019



#bantinthitruong #giavang #
Mời các bạn cùng xem bản tin thị trường và tham khảo giá cả một số mặt hàng chủ chốt:
– Giá vàng hôm nay cả trong nước và thế giới cùng giảm.
– 1 USD = 23.133 VND
– Giá lúa tăng so với cách đây 2 tuần.
Mời các bạn xem chi tiết.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *