June 3, 2023

11 thoughts on “Bán amply california 828R giá rẻ nhất – Siêu phẩm Amply Karaoke Hay của Hàn Quốc

  1. 12 sò minh dùng qua 3 cái roi 3 cai lần nào minh hát karaok là amly hay bị cháy sò .có thể minh dùng 2 đôi loa quá lớn .cũng có thể 3 cai amly minh mua phải amly dỏm 12 sò còn cháy .ben shop .minh gioi thieu lan nào cũng 4 sò minh dùng cái là 4 sò cua shop bi tèo sò ngayp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *