September 29, 2022

bài luật kinh tếThành Viên Nhóm 5 – D14QL04

Họ tên

Lớp

Nhiệm Vụ

Đào Đoàn Ngọc Huyền

D14QL05

– Nhóm Trưởng

– Soạn Word kịch bản

– Quay phim

– Edit

Hà Khánh Phương

D14QL02

– Thư Kí

– Tìm tư liệu

– Trang phục, bối cảnh

Bùi Bảo Linh

D14QL07

– Diễn viên

Nguyễn Thị Minh Vượng

D14QL02

– Diễn viên

– Hỗ trợ thư kí

Trần Minh Hiếu

D14QL07

– Diễn viên

Nguyễn Hương Trà

D14QL07

– Diễn viên

• Nội dung :

Năm 2000, ông Luật và bà Thanh là sinh viên đại học LĐXH, sau 5 năm yêu nhau họ quyết định tiến tới hôn nhân và như kế hoạch thành lập công ty du lịch theo hướng Công ty TNHH 1 thành viên do ông Luật đứng tên. Sau một thời gian thành lập, nhờ sự đoàn kết không ngại khổ vợ chồng đồng tâm, cuối cùng công ty học cũng đã khởi sắc và bước sang một trang mới. Năm 2007, Công ty TNHH một thành viên Du Lịch & Thương Mại Luật Thanh chính thức được thừa nhận trên thị trường như một công ty mới đang phát triển. Tưởng rằng sẽ hạnh phúc nhưng không ngờ sự xuất hiện của Trang (thư kí của ông Luật) đã gây ra nhiều sóng gió cho gia đình họ. Mẫu thuẫn bắt đầu từ đây khi bà Thanh phát hiện ông Luật ngoại tình với thư kí bỏ bê công việc và gia đình, bà đệ đơn li hôn và yêu cầu phân chia tài sản xứng đáng. Bà Thanh yêu cầu chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên và bà sẽ đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, với sự cống hiến của mình bà nắm chắc trong tay phần thắng. Vì hiểu được vấn đề này ông Luật không đồng ý, tranh thủ lúc vẫn còn nắm giữ công ty trong tay ông nhanh chóng giao bán công ty nhằm thu lại vốn và biến nó thành tài sản riêng để không bị phân chia với bà Thanh. Nhưng tất cả kế hoạch của ông Luật đều bị bà Thanh phát hiện và ngăn chặn, họ gặp nhau tại tòa án sớm hơn dự định.

• Phân tích vấn đề :

– Vì ông Luật ngoại tình và bị vợ phát hiện nên nếu li hôn bà Thanh đang có lợi thế về việc chia tài sản vì theo “Điểm d Khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016” có ghi rõ: Trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố “Lỗi” để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia.“Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng” là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn. Từ đó có thể thấy ông Luật có hành vi ngoại tình nên rất bất lợi cho tài sản chung nhất là Công ty TNHH một thành viên mà cả hai cùng đang điều hành.

– Sau khi li hôn việc chuyển công ty từ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, và thỏa thuận lại người đứng đầu bộ máy, vấn đề này dựa vào số vốn và sự công hiến được các thành viên trong hội đồng công nhân.

– Vấn đề xảy ra là ông Luật đnag nắm giữ toàn bộ quyền điều hành và giấy tờ đều đứng tên ông Luật, ông là người đại diện và chủ sở hữu doanh nghiệp nên việc ông chuyển nhượng toàn bộ công ty cho người khác là không vi phạm pháp luật “Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 “ quy định :Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.Theo quy định thì chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

– Nhưng viêc ông Luật bán công ty là tài sản chung của vợ chồng khi hai người chưa hoàn tất thủ tục li hôn thì có thể truy tố hình sự về vấn đề biện thủ tài sản chung

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

30 thoughts on “bài luật kinh tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *