June 1, 2023

7 thoughts on “Bài giảng 18: biểu đồ sai số chuẩn (error bar plot)

 1. Error in tapply(response, groups, fun) : arguments must have same length. Thầy ới cho em hỏi là khi em vẽ với nhóm gender và lsbmd nó hiện ra lỗi như vậy là sao và cách khắc phục nó là như thế nào

 2. Cảm ơn Thầy, một người con Việt mà em rất ngưỡng mộ. Được nghe thầy dạy và đọc sách thầy viết là niềm vui của người làm khoa học thực nghiệm đó thầy!

 3. Thầy ơi, em xin chân thành cảm ơn thầy nhiều lắm.
  Thầy cho em hỏi với. Giả sử em có dữ liệu:Mỗi Zn,Cu,…có 20 số liệu đo tại 20 điêm.
  tram=data.frame(Zn2,Cu2,Pb2,Cd2,As2,Hg2)
  duong=c("Zn2","Cu2","Pb2","Cd2"," As2","Hg2")
  Em muốn vẽ biểu đồ sai số chuẩn: trên đầu 6 ng tố có kí hiệu sai số.
  Em vẽ nhưng nó không ra biểu đồ mà chỉ là một điểm chấm, báo lỗi sau:
  There were 34 warnings (use warnings() to see them)
  Em điều chỉnh ylim, nhưng vẫn hong ra biểu đồ cột, mà chỉ là 1 điểm.
  Mong tin từ thầy

 4. thầy cho e hỏi cách vẽ biểu đồ cột mà có độ lệch chuẩn kết hợp với giá trị trung bình ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *