June 2, 2023

3 thoughts on “Bài 14: Định dạng số P1: Định dạng tiền tệ, định dạng số thập phân

  1. mình có số này 4697460000569569 va muốn nó hiển thị ra là 4697-4600-0056-9569 thì nó chuyển thành 4697-4600-0056-9560 số "9" cuối cùng bị chuyển về "0" :/. còn nếu mình chuyển nó sang định dạng text thì nó hiển thị đúng 4697460000569569 nhưng không định dạng được thành 4697-4600-0056-9569 . Mọi người ai viết được code VBA để định dạng không giáp mình với, thanks !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *