March 24, 2023

14 thoughts on “BÁCH LUYỆN THÀNH THẦN Chap 483

  1. cái k hay ở tập này là 2 con vợ có thể chọn sách, mặc dù không hề có công lao, đóng góp hay liên quan gì đến tiên phủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *