February 4, 2023

5 thoughts on “Bác Sĩ Quái Dị – Young Black Jack: Tập 8

  1. mình ko rõ nội dung tập này lắm , về cuộc biếu tình , ai đó có thể giải thích cho mình được không ? Mình cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *