March 22, 2023

9 thoughts on “Bác Sĩ Quái Dị – Young Black Jack: Tập 6

  1. Bản này ấn tượng quá, wow nhạc fim☺ lồng cảnh đỉnh quá, anime là số 1😍😍😍
    Thanks đã up😘😘😘

  2. chiến tranh hồi xưa mà chúng ta đâu biết gì đâu mà nói nếu như có anime nào có hình ảnh nấu có vị vua việt nam và hoàng hậu việt chắc đẹp lắm

  3. Conmeno,nói như kiểu tụi Mỹ này mang hoà bình về cho Việt Nam mình vậy,còn người nông dân mình thì như kiểu mọi rợ,phản tặc, cần phải giết bỏ.Trong khi đó tụi Mỹ-Nguỵ mới là kẻ lê máy chém,súng máy đi xâm lược,giết hại người dân mình.

  4. Bọn nước khác ko đến xâm chiếm thì đâu có. Người chết.. Tất cả đều do bọn nước ngoài hết..Việt Nam là đất nước yêu hòa bình mà bọn nó ép người đến đường cùng thôi.

  5. sao trong phim súc phạm người Việt Nam.bên nào cũng có người chết mà.chiến tranh là zay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *