February 1, 2023

10 thoughts on “Bác Sĩ Quái Dị – Young Black Jack: Tập 3

  1. Truyện này sáng tác khá là lâu nên tác giả dùng từ không sai nhé. Chỉ có mấy đứa hậu sinh ngu si mới gào lên như điên.

  2. Nhật đọc Việt Nam là bê tô na mư !
    Chính miệng nhân vật lồng tiếng đã đọc bê tô na mư rất nhiều lần . người dịch phụ đề dịch đúng là chữ Việt Nam chứ không có tự chế ra chữ Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *