November 29, 2022

Ba tầng cảnh giới đời người: Nhìn núi vẫn thấy là núi, nhìn sông vẫn thấy là sông[Huyền Bí TV] – Đời người có ba tầng cảnh giới, chính là: Nhìn núi thấy là núi, nhìn sông thấy là sông; Nhìn núi không còn là núi, nhìn sông không còn là sông, và Nhìn núi vẫn thấy là núi, nhìn sông vẫn thấy là sông. Hãy cùng Huyền Bí TV tìm hiểu về câu chuyện sau bạn nhé!

——Channel———-
News TV:
OV Đại Bàng:
Huyền Bí TV:
Top Manga:
Showbiz Plus:

——Website———-
Website:
Website:
Website:
Website:

Fanpage:
——

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

7 thoughts on “Ba tầng cảnh giới đời người: Nhìn núi vẫn thấy là núi, nhìn sông vẫn thấy là sông

  1. Tự tánh vốn đã hoàn hảo rồi, con người vì mê mờ vướng mắc vào tầng thứ hai nên sinh ra đau khổ. Những thánh nhân tự cởi trói mọi quy ước đến dc tầng thứ ba, tức là tìm lại bản tánh tự nhiên của mình. Họ truyền lại các Pháp để phá bỏ mê mờ, thế nhưng Pháp chỉ là phương tiện để phá chấp chứ ko phải chân lý, giống như cái nơm để bắt cá, bắt dc cá rồi thì bỏ nơm đi. Vậy mà nhiều người tu tập ko hiểu lại giữ Pháp như giữ vàng, vô tình trở thành chướng ngại ngăn họ tìm lại tự tánh của mình.

  2. Hay quá. Bạn vẫn cứ ra bài mới tiếp nữa nhé, nhìn núi vẫn là núi, nhìn sông vẫn là sông. Và Tôi vẫn nghe hãy sống khác. Phải nói là hai Anh Chị nói (rất hay )toàn học viện ra cả…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *