December 1, 2020

[Audio Bụi Trần] Cuộc Đối Thoại Quá Hay Giữa Đức Khổng Tử Với Thần Đồng Hạng Thác “Hậu Sinh Khả Úy”Thời Xuân Thu, Khổng Tử thường đi chu du đến nhiều vùng để quảng bá học thuyết của ông. Một ngày nọ, trên đường đi, ông đã gặp ba đứa trẻ đang chơi đùa. Một trong số chúng lấy cát và đất để đắp một cái thành. Đứa trẻ đó là Hạng Thác.
#khongtuhangthac #buitran #nhogia
—————————————
Lửa nào không khói? Nước nào không cá?
–Lửa đom đóm không khói. Nước giếng không cá
Núi nào không đá? Cây gì không cành?
–Núi đất không đá. Cây khô không cành
Người nào không vợ? Ai kẻ không chồng?
–Tiên Ông không vợ. Ngọc Nữ không chồng
Trâu nào không nghé? Ngựa nào không con?
–Trâu đất không nghé. Ngựa gỗ không con
Trống nào không mái? Mái nào không trống?
–Trống độc không mái. Mái độc không trống
Ai là quân tử? Ai kẻ tiểu nhân?
–Hiền là quân tử. Kẻ dại tiểu nhân
Vật gì không đủ? Vật gì có thừa?
–Ngày Đông không đủ. Ngày Hạ có thừa
Thành nào không chợ? Người nào không con?
–Hoàng thành không chợ. Đứa trẻ không con

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *