September 22, 2020

All is Found, bài hát ru Frozen IICopyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
I DONT OWN ANYTHING. THIS IS ONLY FOR ENTERTAINMENT PURPOSES

Về hát ru
Frozen 2 là một bộ phim cho mình nhìn thấy tầng lớn trí huệ và huyền cơ. Thông điệp xuyên suốt đó là hành trình tìm kiếm bản thân, hành trình trở về với chính mình. Trong hành trình đó dần dần đặt ra bài toán (và lời giải), đó là sự kết nối, kết nối với tự nhiên, kết nối với quá khứ, với nguồn cuội, và tình yêu thuần khiết là thứ vĩnh viễn k đổi thay, là ánh sáng dẫn lối. Ánh sáng ấy bắt đầu từ người mẹ, trong lời hát ru chở đầy tình yêu thương dành cho con lúc đầu đời.
Ở đây, có một bí quyết được tiết lộ: muốn tìm thấy mình, hiểu về mình và tìm đc kết nối, người ta cần trở về với truyền thống, nơi cất giữ những trí tuệ cổ xưa. Đó là manh mối quan trọng.
Hát ru là một hình thức sinh hoạt tiêu biểu thuộc văn hoá truyền thống lâu đời của nhân loại. Ở VN, lời hát ru thường được lấy lời từ ca dao, các bài thơ cổ, tích chuyện cổ đc ghi lại như Chinh phụ ngâm, Văn tế, ở các dân tộc ít người thì nội dung này còn dễ tìm thấy rất rõ ràng trong trường ca của các dân tộc Tây nguyên, các bài hát của các dân tôcj Mường, Mèo, …, rất nhiều.
Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các dân tộc trên thế giới này đều có những bài hát ru có nguồn gốc xa xưa, tại đó nhắn nhủ rằng Thần là đại trí đại huệ, là nơi lưu giữ mọi nguồn cuội. Thần bảo vệ con người, cho con người mọi thứ, mọi câu trả lời và con đường đi. Nhưng chỉ khi con người tín thần, thật chân thành, dũng cảm, kiên định. Chỉ có vậy mới có cơ hội tìm thấy lời giải đáp và con đường đi chân chính. Và sau cùng, các bài hát ru thường nhắn gọi người ta: hãy mau mau VỀ NHÀ.
Những lời hát ru được truyền từ hết đời này sang đời khác, truyền tải mối liên hệ sâu sắc giữa con người và chư thần, đồng thời nhắn nhủ sinh mệnh cần tìm đường để tìm lại kết nối với nguồn cội, trở về với nguyên lai sinh mệnh, với chính mình- đó chính là Về Nhà thực sự. Bài hát ru trong Frozen 2 mang trọn tinh thần ấy:

“Ở nơi xa, nơi gió bắc gặp đại dương
Có con sông mang đầy ký ức
Ngủ ngon, con yêu, yên giấc đầy
Vì có hết thảy, dưới sông này
Trong dòng nước này
Sâu thẳm và trong vắt
Có câu trả lời
Và con đường cho con
Lặn vào sâu trong tâm hồn Ngài
Nhưng đừng đi quá xa, kẻo mà đuối nước
Phải, Ngài sẽ hát cho những ai lắng nghe
Và trong bài hát, phép thuật tuôn chảy
Nhưng liệu con có thể cam đảm trước những cái con sợ nhất hay không?
Liệu con có thể đối mặt với điều con sông biết?

Nơi gió bắc gặp đại dương
Có người mẹ mang đầy ký ức
Nào, con yêu, về nhà thôi
Khi nào mất hết
Thì mới tìm thấy hết.”

Câu cuối cùng của bài hát này có thể được hiểu như một pháp lý: muốn tiếp nhận một điều gì mới thì cần phải bỏ đi những định kiến, quan niệm cố hữu, những “chấp trước” dính mắc. Khi mất hết, có thể lại là khi tìm thấy hết. Người xưa có câu: “Nước đến đường cùng thành thác nước. Người đến đường cùng người hồi sinh”. “Phật tính vô lậu”, mà “Xả tận lại là Pháp lý cao hơn của vô lậu”- trích Tinh Tấn Yếu Chỉ- Pháp Luân Đại Pháp.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *