January 26, 2021

Adventure at High Falls (Exciting!)This Sunday, the family visited High falls and went paddle boating, barbecuing, fishing, and went go kart riding afterwards at our house. Also, Sam is leaving the next day so, it was a great time to rekindle the connections for the last time in a long time.

Chủ nhật tuần này, gia đình đã đến thăm thác nước cao và chèo thuyền chèo thuyền, nướng thịt, câu cá và đi cưỡi ngựa sau đó tại nhà của chúng tôi. Ngoài ra, Sam sẽ rời đi vào ngày hôm sau, vì vậy đây là thời điểm tuyệt vời để nhen nhóm các kết nối lần cuối cùng trong một thời gian dài.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *