March 26, 2023

Adjectives – Các tính từAdjectives (Tính từ) – Words to describe (Từ dùng để miêu tả)

fat (mập) – thin (gầy) big (to, lớn) – small (nhỏ); tall – short (cao – thấp); long – short (dài – ngắn)
a fat boy một cậu bé mập
a thin boy một cậu bé gầy
a big elephant một con voi to
a small rat một con chuột nhỏ
a tall giaffe một con huơu cao cổ cao
a short rabbit một con thỏ thấp
a long snake một con rắn dài
a short chameleon một con tắc kè hoa ngắn

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *